ŞANAL ISI

ŞANAL ISI GRUBU, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet RİŞVAN tarafından 1980 yılında ülkemiz ve dünyaya fayda amacıyla kurularak, bir dünya markası olma hedefinin ilk adımını atmıştır.

Dürüstlük ilkesini şirket kültürünün temeli kabul etmiş olan firma- mız, kuruluşundan günümüze firma içi-dışı paydaşlarımız ve bağla- mımız olan tüm kişi ve kurumlara saygı duyup, değer vermekte ve onlarla olan ilişkilerini ve faaliyetlerini bu Dürüstlük temeli üzerin- de yürütmektedir.

Müşteri Odaklı yaklaşımımızla Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde anlayıp, bu beklentilerini mutluluğa dönüştürme faaliyetle- rimiz ve her zaman ürünlerimizin arkasında durma kararlılığımızla, kuruluşumuzdan günümüze şirketimiz KALİTE ve GÜVEN’in adı ol- muştur.

İlk kuruluşunda Tüp Rezistans ve Elektrikli Cihazların üretimini ya- pan firmamız, 1986 yılından itibaren Elektrikli Ev Aletlerinin gö- rünmez kahramanı ve kalbi olan Tüp Rezistansların ihracatına başlamış, 1988 yılından itibaren de sektörün ihtiyacı olan Isıtma Komponentlerinin ithalatına başlayarak, sektörünün vazgeçilmez tedarikçilerinden olmuştur.

ŞANAL ISI GRUBU 1992 yılında, gelişmekte olan pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmek, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ama- cıyla bünyesine ŞANPA Şanal Isı Sistemleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’ni katmıştır. Pazarlama şirketimiz aracılığıyla üretmiş olduğu- muz Tüp Rezistanslar ve Isıtma Komponentleri bir paket halinde yurtiçi ve yurtdışı geniş pazar ağına, etkin şekilde sunulmaya baş- lamıştır. Yıllar boyunca yaşanan lokal ya da global krizlere rağmen istikrarlı bir ivme ile sürekli büyüme sağlayan şirketimiz, 1996 yı- lında Topkapı’daki üretim tesisini Beylikdüzü’ne taşımış ve aynı yıl Quartz Rezistansların üretimine başlamıştır. 1997 yılından itibaren şirketimiz Elektrikli Cihazların üretimini bırakarak ana üretim konu- su olan Tüp Rezistansların üretiminde uzmanlığı ile gelişim sağla- mayı kendine hedef seçmiştir.

Müşterilerimizden gelen yoğun talepler , artan üretim kapasitesi ve sürekli gelişen üretim teknolojileri sonucu şirketimiz , 2001 yılında Çatalca’ daki 72000 m2 açık , 15000 m2 kapalı alana sahip yeni fabrika tesisine taşınmıştır. Bu taşınma esnasında gerekli yatırım- larla yeni tesisimizde Hotplate üretimine de başlanmıştır.

Günümüzde şirketimiz faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Siste- mi Prensiplerini esas alarak yürütmektedir. Ürünlerimizle ilgili ürün belgelerimiz (TÜV-Rheinland, TSE, CE, RoHS, REACH belgeleri) mev- cut olup, firmamız etkin Ar-Ge çalışmaları sonucunda Hotplatelerde Enerji Verimlilik belgesini ilk alan ve Enerji Tasarruflu Hotplate üre- timini ilk yapan şirket olmuştur.

Sürekli gelişim prensibimizle Müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefinde olan şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda her geçen gün Kalitesine olan güven ve tecrübesi ile etkinliğini arttırmakta, uzman kadrosu ile bilgi ve teknolojiyi birleştirerek “Dürüstlük İlkesi ve Kaliteden Ödün Vermeden Müşteri Memnuniyetini Kazanmak” olan Şirket Politikasıyla yüksek kalitedeki ürünlerini, kusursuz hiz- met anlayışıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaya de- vam etmektedir.

Misyonumuz

Müşterilerimizin taleplerini en uygun şartlarda karşılayıp, toplum önünde başarılı olabilmemizin dürüstlüğe, bilgiye, hayal gücüne, beceriye, farklılığa, karşılıklı saygı ve takım çalışmasının olduğu, sadakatin ve performansın ödüllendirildiği, çalışanların ve ailelerinin ihtiyaçlarına cevap verilen bir ortama bağlı olduğunu biliyor ve bunlara çok değer veriyoruz.

Vizyonumuz

İnsan yaşamının olduğu her yerde hayatı kaliteli ve güvenli kılmak, bu doğrultuda sunmakta olduğumuz tüm ürünlerin müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamasını hedef seçerek çalışanlarımızın, işletmemizin ve ülkemizin yaşam standardını yükseltmektir.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.